Občanské sdružení Život bez bariér

Jitka Fučíková, Život bez bariér, Nová Paka

Dar elektronických bidetů je pro sdružení velkým přínosem. Občanské sdružení Život bez bariér se sídlem v Nové Pace poskytuje sociální služby lidem s různým druhem zdravotního postižení. Elektronický bidet je dobrým pomocníkem hlavně na denním stacionáři, kde mnozí klienti jej mohou využít v rámci lepší samoobslužnosti při hygieně. V rámci připravované revitalizace komplexu kláštera, kde budou převážně poskytovány sociální služby pro klienty z ČR a pro spolupracující organizace z Polska a Švýcarska budou zárukou kvality sociálního zázemí tamních prostor. Tento elektronický bidet lze použít pouze na určitý druh WC, proto i předmětem rozpočtu stavebních úprav jsou stanoveny vhodné druhy WC mís. Elektronické bidety od Společnosti Elektronic Bidets budou kompletně použity a využívány handicapovanými lidmi.

Domov svaté Rodiny

ThLic. Tomáš Biňovec, ředitel Domova svaté Rodiny

Využití bidetů pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením je smysluplné, zvláště pro obslužný personál je to dobrá pomoc v případě náhlých „nehod“. Z hlediska klientů je riziko u těch, kteří jsou mobilní a „zajímají se“ o různá zařízení (např. elektronika), že mohou do zařízení zasahovat a svévolně s nimi manipulovat. Snažíme se tomu předcházet, ale to riziko hrozí. Dále počítáme s využitím dalšího zařízení ve zrekonstruovaném Domově na Petřinách po Novém roce pro méně mobilní klienty. Děkujeme za toto zařízení, které ulehčí práci obslužnému personálu.