Záruční podmínky

Každý náš přístroj je u výrobce Daewon Bidet před expedicí do ČR vyzkoušen.

Záruka na všechny námi nabízené elektronické bidety je zcela běžná – 24 měsíců od zakoupení výrobku. Daewon Bidets Co, Ltd, garantuje, že v případě ukončení výroby některého z typů bidetů, bude po dobu pěti let poskytovat náhradní díly.

Záruční opravy provádíme v zákonem stanovených termínech, veškerý záruční servis je poskytován samozřejmě zdarma.

Po dlouhé testovací době můžeme garantovat, že naše bidety jsou spolehlivé, odolné a pracují řadu let bez jakékoliv chyby.

Případy, kdy zaniká nárok na bezplatnou opravu či výměnu výrobku:

Vady způsobené nesprávným používáním našeho výrobku: nepřiměřené násilí při manipulaci, nedostatečná či chybná údržba, nevhodné provozní podmínky apod.

Prohlášení o shodě

Certifikát EZU

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Ochranná známka